https://www.roer.land/post/een-parallelle-gewaarwording