Melkouwen

beschrijf me een gehucht
in een dooier samengevat
er is de ingestorte schuur met asbestplaten
de weegbree en het klein hoefblad

waar dertig jaar geleden
nog antraciet voor handen was
is de prikkeldraad nu doorgeroest
de trein naar Leuven heeft vertraging
een bovenleiding werd verwoest
door nevel of zure regen
en ook door aanhoudende besparingen

sluikafval verzamelt zich bij de glasbak
en in het wielspoor van een tractorband
die de voorlaatste greppel dicht rijdt