kinderen noemen namen
van kinderen die omkwamen
één voor één ontstaan ze
de bloemen op dit plein
een lang verzwegen schaamte
opent haar gedaante
langzaam sticht zij een veld
van doorschijnende overgave
negenhonderdzesendertig
die ze heeft geteld
de opklinkende psalm
klimt in ijskoude haren
één minuut vergaat er
op de wijzerplaat
negenhonderdzesendertig
witte regenschermen
vormen één voor één een schild
dat vrede wil bewaren
mild als nylon
broos als de wind
die ongewild

waaide