Spiegel in spiegel – voor Raf Reyntjens


in uw blik van mild blauwkwarts
die de twijfel bij de weemoed inzaait
staan de deuren op de kier
waardoor de wind er doorheen waait
uit mondhoeken van ironie
verlaat zich de voorziene troost
de adem die de wonden aait
van menselijke zaken
er is het werk en de oogst
de lege ruimte op de lens
het vangnet voor een prent
het draaiboek dat voldoening schenkt
en de wezens van vlees en bloed
werken mee aan wat er toe doet
de neergezette sterken
die aan iedereen doen denken
zijn het kwetsbare gebroed
die gevoel van leven schetsen
op het doek zoals het moet
gij zoekt naar hun verhoudingen
in licht geschreven taal
een set beweegt op schaal
en wat u mededeelzaam maakt
geeft gij de gestalte
van regen en van nevel
tot hun laatste halte
u zalft het kwetsbare gemoed
beweegredenen lang
uw verhaal bewaart de beelden
op lichtgevoelig materiaal
in uw blik van milde blauwkwarts
waar de weemoed bij de vreugde
zich bij de troost inzaait
wandelt gij door gras en nevel
waar uw schedeldelen denken
aan …